خرید و حمل انواع کود شیمیایی از انبار سازمانی شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

بارگیری تعداد ۲۰۰ کیسه کود اوره، ۴۰ کیسه کود پتاس و ۲۰ کیسه دی آمونیوم فسفات، از انبار سازمانی شرکت مورخ بیست و نهم مهر ماه سال جاری، جهت مصرف کشاورز برای کشت پاییزه در شهر کاکی شهرستان دشتی صورت گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید