توزیع 10تن کودهای پتاسه و فسفاته در شهرستان فردیس استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از توزیع 10 تن کود فسفاته و پتاسه در شهرستان فردیس استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور تـامین کود شـیمیایی مورد نیـاز کشـاورزان شهرستان فردیس بر اسـاس سـهمیه سـال1399 میزان10 تن کود فسفاته و پتاسه از انبارهای سازمانی شرکت به مقصد کارگزاری آقای پورکاشانی در مورخ 99/07/24 حمل و  ارسال گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید