نشست هماهنگی تأمین بذر گندم مورد نیاز استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت نشستی با موضوع تأمین کسری بذر گندم مورد نیاز استان همدان، با حضور رئیس و معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، رئیس سازمان تعاون روستایی استان و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان روز دوشنبه 21 مهرماه سالجاری در محل سازمان جهاد کشاورزی استان همدان برگزار شد .

آقای الیاسی افزود در این نشست آقای منصور رضوانی جلال رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در خصوص نحوه فعالیت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در زمینه تولید و بوجاری و یا اجاره دستگاه بوجاری بذر مورد نیاز استان مباحثی مطرح کرد. در این نشست مقرر شد برای جبران کسری بذر گندم در استان همدان بعد از هماهنگی با دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سامانه بوجاری شرکت بصورت استیجاری در اختیار سازمان تعاون روستایی استان برای بوجاری بذر گندم قرار داده شود.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید