جلسه با مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قم در راستای تدارک و توزیع کودهای کشت پاییزه و هماهنگی و برنامه ریزی تخصیص نهاده های مورد نیاز کشاورزان با آقای مهندس مقیسه معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در محل دفتر ایشان دیدار و گفتگو کرد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید