تخلیه کودهای ارسالی از شرکت صدر شیمی در انبارهای سازمانی البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تخلیه کودهای ارسالی از شرکت صدرشیمی در انبارهای سازمانی البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور تامین کودشیمیایی مورد نیاز کشاورزان بر اساس سهمیه سال 1399 میزان200تن کود سولفات آمونیوم نیترات از تولیدات شرکت صدرشیمی به مقصد اسـتان البرز حمل و در انبارهای سازمانی تخلیه گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید