انبار مرکزی شهرستان مهران بازدید شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

بازدید دوره ای از انبارمرکزی شهرستان مهران در تاریخ نهم مهر ماه سال جاری انجام شد.

کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام در جهت اجرای دقیق دستورالعمل  ها از انبار سازمانی واقع در مجتمع انبارهای سازمانی مهران بازدید بعمل آورند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید