جلسه با دستگاههای نظارتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

امروز مورخ هفتم مهرماه نود و نه جلسه ایی در خصوص پایش و رصد کودهای شیمیایی و دیگر نهاده های کشاورزی  با حضور مدیر و کارشناسان مربطه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان با دستگاههای نظارتی در سالن اجتماعات این شعبه برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید