برگزاری کمیته فنی بذر شلتوک برنج در مازندران

کمیته فنی بذر شلتوک برنج استان مازندران با حضور اعضاء در سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران:

در این نشست که مهندس سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران حضور داشتند پیرامون مهم ترین مباحث و موضوعات مرتبط با تولید، فرآوری و توزیع بذر شلتوک برنج در استان مازندران بحث و تبادل نظر و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید