جلسه جذب تسهیلات مکانیزاسیون در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان:

طی نامه ارسالی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ، مبنی بر جلسه بررسی و تصمیم گیری در خصوص دستور کار روز چهارشنبه مورخ 97/7/10 ساعت 10 صبح در سالن شهید شاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل و بشرح ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

1- ارائه گزارش مدیران جهاد کشاورزی شهرستان و مسئولین شعب شهرستانی در خصوص جذب تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون 97 و مشکلات جذب مطلوب .

2- گزارش مجریانی محصولی کشاورزی قراردادی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید