تامین وتوریع کوددرشهرستان گیلانغرب استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کردمقدار15000کیلوگرم کودنیترات امونیوم مخلوط باسولفات امونیوم جهت بهره برداران شهرستان گیلانغرب تامین وتوزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید