تامبن و ارسال مقدار 15 تن کود اوره به شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

آقای مهندس علیرضا قربانی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از تامین و ارسال مقدار 15 تن کود اوره  به شهرستان چایپاره در جریان ده روزه اول شهریور  ماه سال جاری خبر داد . 

وی با اعلام این خبر افزود  : کودهای ارسال شده با هماهنگی معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی به این  شهرستان ارسال شده و کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی با هماهنگی مدیریتهای کشاورزی منطقه نسبت به توزیع کودهای فوق اقدام خواهند نمود

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید