آمارخرید بذر برنج از پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از خرید400تن بذر برنج(شلتوک) پیمانکاران طرف تفاهم نامه با شرکت جهت تامین نیاز بذری شالیکاران استان در سال زراعی آتی خبر داد.

محمدی با بیان اینکه روند خرید بذر سالم و کیفی بر اساس برنامه پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی و تامین نیاز بذری استان براساس شاخص های استاندارد تعیین شده ادامه دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید