توزیع 30 تن کود کشاورزی برای مراکز تحقیقات زراعی در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 30 تن کود کشاورزی از انواع پر مصرف  دراستان مازندران در 5 ماهه سال جاری برای مراکز تحقیقات زراعی خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  کارگزار توزیع ویژه  تحت پوشش در  بین ایستگاهای تحقیقات زراعی  در سطح استان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید