توزیع پنج ماهه اخیر در شهرستان فسا استان فارس

براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع بیش از2800 تن کود اوره کشاورزی در شهرستان فسا در 5 ماهه نخست سال جاری و همچنین بیش از 300 تن در مردادماه از طریق کارگزاران تحت پوشش این شرکت خبرداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید