بازگشائی پاکات استعلام سرویس ایاب و ذهاب گارکنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

در روز سه شنبه 4 شهریورماه 99، جلسه ای با حضورمدیرمجتمع ،معاون مالی اداری، رئیس امور مالی و دبیرکمیسیون معاملات مجتمع و مدعوین جهت بازگشائی پاکات استعلام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع در بستر سامانه تدارکات دولت مجدداً برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید