بازدید گروه پایش از انبار كارگزاران طرف قرارداد شركت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

در روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۲۷، بازدید مشترکی توسط مسئول گروه پایش و مسئول انبارهای استان از وضعیت انبارهای عاملین توزیع بخش بوشکان از توابع شهرستان دشتستان به منظور اجرای دقیق دستورالعمل های اجرائی از سوی شرکت و نظارت بر توزیع بهینه کود شیمیایی بین کشاورزان و ارائه توصیه های لازم انجام پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید