شهرستان هشترود قطب تولید گندم در استان آذربایجان شرقی می باشد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

مهندس جمشید باقریان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی به نقل از مدیر جهادکشاورزی شهرستان هشترود گفت: شهرستان هشترود چندین سال است که قطب تولید گندم در استان آذربایجان شرقی می باشد و همواره به عنوان انبار غله استان شناخته می شود.

 حدود 95 هزار هکتار از مزارع شهرستان هشترود زیرکشت گندم دیم می باشد و یکهزار و 350 هکتار هم گندم آبی را شامل می گردد.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، یازده هزار تن انواع کود شیمیایی را از طریق کارگزاران تحت پوشش خود،  در بین کشاورزان و بهره برداران این شهرستان توزیع نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید