بذر یونجه استان همدان

ارسال مقدار 780 کیلوگرم بذر یونجه همدانی بوجاری شده به موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای مهندس علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت بر اساس هماهنگی جناب آقای مهندس مسعودی فر مدیر فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در تاریخ بیست و دوم مرداد سالجاری مقدار 780 کیلوگرم بذر یونجه همدانی بوجاری شده موجود در انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان به موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید