توزیع 85تن کود اوره در چالوس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 85تن کودکشاورزی از نوع اوره در شهرستان چالوس در 4 ماهه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 4کارگزار توزیع تعاونی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان چالوس توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید