بازدید کارگزاری کود

بازدید از کارگزاری کود شرکت تعاونی روستایی ولایت جلین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت با اعلام این خبر گفت: بازدیدی توسط  گروه پایش کودی این  شرکت متشکل  کارشناسان فنی و بازرگانی این شرکت  ازوضعیت انبار کارگزاری شرکت تعاونی جلین به عمل آمد ؛ در این بازدید ازبخشهای مختلف انبار کارگزاری به جهت   راستی  آزمایی  اطلاعات  ارائه شده  توسط سیستم هوشمند  و کنترل و نظارت بر توزیع  کود های  یارانه ای درقالب دستورالعمل ابلاغی صورت گرفته است و مطابق دستور العمل فرم های ضمیمه پایش و کنترل صورت گرفته به صورت مجزا گزارشات آن تنظیم و صورتجلسه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید