سامانه پایش مواد کودی

آموزش غیر حضوری سامانه پایش مواد کودی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

جلسه آموزشی غیر حضوری استفاده از سامانه پایش مواد کودی از طریق ویدئو کنفرانس در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز سه شنبه هفتم مردادماه در حال برگزاری می باشد.

آقای مهندس علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اعلام این خبر گفت کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در جلسه غیر حضوری که از طریق ویدئو کنفرانس توسط معاونت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با موضوع آموزش استفاده از سامانه پایش مواد کودی برگزار شد شرکت کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید