کنترل فروش و توزیع نهاده های کشاورزی توسط کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

به منظور بازرسی و نظارت بر توزیع کودهای شیمیایی، کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام از روند توزیع و ثبت رسید بارنامه و حواله کشاورز و همچنین گزارشات توزیع و فروش کودهای یارانه ای و غیر یارانه ای کارگزاری حسن قندی بازدید و بازرسی بعمل آوردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید