توزیع 233 تن کود اوره برای توسعه روستایی در نکا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتامین و توزیع 233 تن کودکشاورزی از نوع اوره درشهرستان نکا در3 ماه نخست سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از طریق  کارگزار توزیع ویژه تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در روستاهای شهرستان نکا توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید