تأمین کود 1040 هکتار از باغات آلبالو استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین از تأمین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای  1040 هکتار از باغات آلبالو در استان قزوین خبر داد.

فریدون نقی زاده  با اعلام این مطلب افزود؛

کودهای کشاورزی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین برای باغات آلبالو بیشتر شامل کودهای ازته و پتاسه بوده اند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید