مبارزه با سن غلات در مزارع اصفهان به پایان رسید

مبارزه با آفات سن مادر و پوره غلات در ۷۴ هزار و ۳۳۱ هکتار از مزارع گندم و جو انجام شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی با اشاره به پایان مبارزه با آفت سن غلات در مزارع گندم و جو استان اصفهان اظهار داشت: با رصد به موقع شبکه‌های مراقبت عملیات کنترل این آفت در سطح مزارع استان اصفهان انجام شد. وی اعلام کرد: با توجه به مساعد شدن شرایط جوی، اولین ریزش سن مادر غلات در مناطق گرمسیری در تاریخ یازدهم اسفندماه سال گذشته و در شهرستان نطنز به وقوع پیوست؛ عملیات مبارزه با این آفت از تاریخ ۲۸ اسفندماه سال ۹۸ در این شهرستان آغاز شد. صفایی با اشاره به گزارش آفت سن غلات مادر، در مناطق معتدل استان اصفهان و از ششم فروردین ماه در شهرستان لنجان، تصریح کرد: عملیات مبارزه با آفت سن غلات هم در مزارع لنجان از ۲۵ فروردین آغاز شد. وی افزود: ریزش سن مادر غلات در مزارع سردسیر استان اصفهان در تاریخ ۳۰ فروردین ماه و از شهرستان فریدن گزارش شد که عملیات مبارزه با آن از پنجم اردیبهشت ماه آغاز شد. صفایی ظهور پوره سن گندم را در مزارع گرمسیری، در تاریخ ۲۶ فروردین ماه اعلام کرد و گفت: شروع مبارزه با پوره سن گندم از شهرستان نطنز و از هفدهم اردیبهشت ماه آغاز شد و به دنبال آن، ظهور پوره سن گندم در شهرستان‌های لنجان و سمیرم هم گزارش شد که برای عملیات مبارزه با آن اقداماتی انجام شد. وی چهارم تیرماه را موعد اتمام مبارزه با سن غلات در مزارع استان اصفهان اعلام کرد و افزود: مبارزه با آفات سن مادر و پوره غلات در ۷۴ هزار و ۳۳۱ هکتار از مزارع گندم و جو انجام شد؛ با توجه به رصد به موقع شبکه‌های پیش آگاهی و مراقبت در سطح استان و مبارزه به موقع با این آفت خسارت قابل توجهی به مزارع وارد نشده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید