حمل کود اوره

افزایش حمل کود اوره از مبادی به استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیرشرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان ،در آمار ارائه شده در سه ماهه سال جاری بیش از 41 هزار تن کود از مبادی به انبار های گلستان حمل شده است  که در مقایسه با سال  گذشته که بیش از33 هزارتن بوده،24 رشد داشته است این کود ها بصورت کیسه و فله وارد استان شده است . وی تصریح کرد: کود های ارسالی از مبادی به این استان در سال جاری شامل اوره، نیترات آمونیوم سولفات و... بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید