پرداخت380 میلیارد ریال مطالبات کلزا کاران در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی استان گلستان به نقل از  دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت:پرداخت بخشی از مطالبات کلزا کاران استان  ۹۹ شروع شد وی تصریح کرد: از آغاز برداشت کلزا در استان تاکنون ۸۱ هزار ۵۰۰ تن دانه کلزا به ارزش ۳۸۰ میلیارد تومان توسط کشاورزان به مراکز خرید تحویل شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید