تأمین کرایه حمل 2340 تن کود شیمیایی از بندر امام خمینی به استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛ در سالجاری 2340 تن کود شیمیایی از مبدأ بندر امام خمینی به استان قزوین (انبار سازمانی شرکت و انبار کارگزاران استان) حمل شده که مبلغ کرایه حمل این میزان کود شیمیایی با پیگیری از دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درحال تأمین می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید