افزایش سهمیه کارگزاران شهرستان صحنه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرز حیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرد با هماهنگی معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سهمیه دو کارگزار از کارگزاران این شهرستان به میزان 25 درصد افزایش یافت وی افزود این افزایش سهمیه در زمان بستن قرارداد عاملیت جدید اعمال خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید