خرید تضمینی ۵۰ تن کلزا از بهره برداران استان اصفهان

تاکنون حدود ۵۰ تن دانه روغنی کلزا از بهره برداران این محصول زراعی در استان اصفهان خرید تضمینی شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی تضمینی هرکیلوگرم کلزا ۴۶ هزار و ۶۰۲ ریال است و برای تحویل محصول از کلزاکاران ، هشت مرکز خرید اصلی وفرعی در استان اصفهان پیش بینی شده است. صفایی افزود: با شروع فصل برداشت پیش بینی می‌شود بیش از هزارو ۸۰۰ تن دانه روغنی کلزا از ۸۳۰ هکتار از مزارع این استان برداشت شود که این میزان حدود ۵۰ درصد بیشتر از پارسال است. وی گفت: شاهین شهر ومیمه، گلپایگان، برخوار، اصفهان وتیران وکرون و فریدن وشهرضا بیشترین سطح زیرکشت این دانه روغنی را در این استان به خود اختصاص داده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید