برگزاری مناقصه امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی استان خراسان شمالی در خرداد 99

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی، در روز شنبه، بیست و چهارم خرداد ماه سال جاری، با حضور اعضاء کمیسیون معاملات استان یاد شده و هماهنگی کمسیون معملات ستاد، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید