تدارک بیش از 3500 تن کود ازته در دوماهه ابتدای سالجاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در دو ماهه ابتدای سال جاری بیش از 3500 تن انواع کودهای شیمیایی ازته توسط این شرکت تدارک دیده شد. کودهای مذکور از طریق شبکه کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در سطح استان جهت مصرف کشاورزان توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید