توزیع700تن کود اوره در شهرستان اران و بیدگل استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان درفروردین و اردیبهشت سال 99 توانسته ایم 700 تن کود اوره جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی در شهرستان آران و بیدگل توزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید