افزایش 25 درصدی قرارداد کیسه گیری استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با توجه به کیسه گیری کودهای شیمیایی در انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین و ارسال کود بصورت فله از مبادی به این انبار، تناژ عملیات کیسه گیری، صفافی و پارت چینی توسط پیمانکار استان 25 درصد افرایش یافت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید