توزیع کود مستقیم به کشاورز در شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از توزیع کود مستقیم به کشاورز در شهرستان طالقان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: با توجه به نبود عامل کارگزاری توزیع کودهای شیمیایی تدارک و تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان طالقان، این مدیریت اقام به فروش و تحویل مستقیم کود به کشاورزان آن شهرستان می نماید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید