کود شیمیایی استان همدان

مبلغ حدود 22 میلیارد ریال هزینه حمل کود شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در 60 روز ابتدایی سال 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

از ابتدای سالجاری تا بیست و نهم اردیبهشت ماه، حمل انواع کود شیمیایی مورد نیاز استان با هزینه ای بالغ بر  بیست و دو میلیارد و صد میلیون ریال در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان به انجام رسید.

آقای علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اعلام این خبر گفت مبلغ فوق به شرکت های طرف قرارداد برای حمل و تخلیه انواع کود شیمیایی در استان همدان پرداخت شده است .  

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه از مبلغ حدود بیست و دو میلیارد و صد میلیون ریالی، هزینه حمل کود شیمیایی از مبادی بیست میلیارد و پانصد میلیون ریال و هزینه  پرداختی به پیمانکار حمل درون استانی مبلغ حدود یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بوده است، گفت در سال 1398، با هزینه حمل یکصد میلیارد ریالی، مقدار 81500 تن انواع کود شیمیایی مورد نیاز استان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تأمین و تدارک شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید