کود شیمیایی

آزمون خاک و گیاه به منظور استفاده بهینه کود شیمیایی و تعذیه مناسب در ختان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، 

حمید  هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، از بازدید باغات کیوی و مرکبات خوزه تحت پوشش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندر گز با حضور کارشناسان  باغبانی آن مدیریت  خبرداد دراین بازدید ا ستفاده از کودهای شیمیایی و تغذیه درختان طبق آزمون خاک برای حصول افزایش کیفیت و کمیت باردهی درختان در باغ کیوی توصیه شد. مدیر شرکت خدمات حما یتی کشاورزی استان گلستان  نیز جهت آزمون خاک و گیاه به منظور استفاده بهینه کود شیمیایی و تعذیه مناسب در ختان برای حصول افزایش کمیت و کیفیت باردهی در ختان میوه تاکید کرد و  باغداران می توانند جهت ثبت سفارش با باشگاه کشاورزان این شرکت تماس حاصل فرمایند.و در این مهم با کارشناسان پهنه و مروجین بخش کشاورزی مشورت نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید