فرآوری بذر

فرآوری480 تن بذر کلزا و گندم شرکت های تولید کننده بذر و کشاورزی با ماشین آلات مدرن و با کیفیت بالا ی کارخانه بوجاری بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمیدهزار جریبی، مدیر شرکت با اعلام این مطلب گفت:  بوجاری و فرآوری  بذر نیاز به ماشین آلات مدرن  و با کیفیت بالا دارد و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان می تواند این عملیات را ساماندهی کند. وی در ادامه   افزود: با توجه به تقویم زراعی کشت کلزا و  گندم در این استان، این امکان را به شرکت می دهد  که این عملیات در برنامه کاری خود قرار دهددر ادامه تصریح کرد:   در سال  گذشته ،480 تن بذر  کلزا و گندم  در راستای ارتقاء کیفی سازی بذر  شرکت های تولید کننده و کشاورزان  با ماشین آلا ت مدرن و با کیفیت بالای کارخانه بوجاری این شرکت  فرآوری شد که200 تن مربوط به بذر گندم و280 تن مربوط  به بذر کلزا بوده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید