بازگشایی

بازگشائی پاکات پیشنهادات مناقصه واگذاری حمل و بارگیری و تخلیه43000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا گرگان و قرق به اقصی نقاط استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی استان گلستان  با اعلام  این  خبر گفت :دراجرای درخواست  رئیس اداره بازرگانی  شرکت ، بازگشائی پاکات پیشنهادات مناقصه واگذاری حمل و بارگیری43000تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا گرگان و قرق به اقصی نقاط استان به پیمانکار واجد شرایط  از طریق سامانه ستاد، تعداد 2فقره پیشنهاددریافتی تحویل گردید. و همچنین  جلسه  بازگشائی در تاریخ14/2/99 با حضور اعضا کمیسیون  معاملات در  سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان تشکیل شد و به منظور آگاهی از قیمت های درج شده، نسبت به بازگشائی  پیشنهادات با حضور اعضا کمیسیون معاملات اقدام گردیدکه پس از بررسی و بحث و تبادل نظر با عنایت به صرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت شرکت حمل و نقل  کامیون داران خود راننده گرگان بعنوان برنده  مناقصه اعلام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید