برگزاری مناقصه حمل و نقل 200.000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا عسلویه به اقصی نقاط کشور

  به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

در ادامه فرایند برگزاری مناقصه حمل و تخلیه 200.000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدإ عسلویه به اقصی نقاط کشور جلسه کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر در تاریخ 97/5/15 رإس ساعت  10:30 صبح با حضور اعضاء کمیسیون معاملات ، جناب آقای هرمزی مدیریت محترم توزیع ، حمل و نگهداری ، جناب آقای فلاح مدیرمحترم حراست شرکت و سرکارخانم فیضی دبیرمحترم کمیسیون معاملات و نماینده اداره بازرسی و نماینده شرکت کنندگان از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت برگزار شد.

پس از بررسی اسناد ، پیشنهادات ، قیمت ها و مقایسه با مبلغ برآوردی ، برنده مشخص و نسبت به اعلام برنده از طریق سامانه مذکور اقدام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید