اقدامات جلوگیری از شیوع کرونا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

با توجه به وضعیت بیماری ویروس کرونا ، عملیات گندزدایی و ضدعفونی بخش های مختلف اداری شعبه به طور مستمر و با دقت تمام انجام میگردد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید