توزیع 60 تن انواع کودهای شیمیایی در استان اصفهان به صورت فروش مستقیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اصفهان از توزیع 60تن از انواع کودهای کشاورزی به بهره برداران کشاورزی به صورت فروش مستقیم در استان اصفهان در فروردین سال 99خبر داد. 60 تن از انواع کود های شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بین پیمانکاران متقاضی در سطح استان اصفهان توزیع شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید