انتقال اطلاعات از سیستم توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی

 به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

ثبت و انتقال 34632 رکورد از سیستم توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی به سامانه پایش از طریق وب سرویس توسط مسئولین سامانه مذکور به منظور پایش بهینه اطلاعات کودی در کشور انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید