اتمام توزیع بذر برنج رقم هاشمی توسط کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازاتمام توزیع  بذر اصلاح و گواهی شده برنج رقم هاشمی در شبکه بزرگ کارگزاری استان گیلان خبر داد.

محمدی با بیان اینکه ضرورت و اهمیت مصرف بذر گواهی شده برنج جهت پایداری کشاورزی و افزایش عملکرد در واحد سطح در شالیزارها و در نهایت تامین امنیت غذایی کشور از اهاف توزیع این بذرها می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید