معرفی کارگزار جدید شهرستان رودبار برای دریافت کد عاملیت و آغاز فعالیت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از معرفی کارگزاری جدید در شهرستان رودبار و عقد قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان خبر داد.

محمدی با بیان اینکه رودبار از شهرستانهای مهم گیلان در بحث کشاورزی میباشد و در زمینه های زیتون، برنج،گندم، کلزا،گیاهان داروئی و... فعالیت دارد. لذا تامین بموقع نهاده های کشاورزی ضرورت دستیابی به جهش تولید میباشد در این راستا این کارگزاری جانمایی و معرفی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید