ارسال نمونه کود نیترات مخلوط به سولفات آمونیوم به آزمایشگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ارسال نمونه کود نیترات مخلوط با سولفات آمونیوم به آزمایشگاه خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: با توجه به دستورالعمل نمونه برداری کود تولید داخل در مقصد اعضاء کارگروه نمونه برداری متشکل از معاون مدیر، مسئول حراست، رئیس اداره بازرسی از پارت 200 تنی کود نیترات مخلوط با سولفات آمونیوم نمونه برداری و نمونه تهیه شده به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید