توزیع کود

بازدید از نحوه توزیع کود شینمیایی ازکارگزاری شهرستان بندر ترکمن گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار جریبی  مدیر  شرکت ازحضور کرنژادی مدیر به اتفاق عنایتی و عادل کارشناسان پهنه مرکز جهادکشاورزی جعفربای جنوبی شهرستان ترکمن برای نظارت برنحوه ی توزیع کود با رعایت فواصل اجتماعی و عدم ازدحام در محل کارگزاری کودشیمیایی داود کلته  از کارگزاری های توزیع و فروش نهاده های کشاورزی شهرستان بندر ترکمن خبرداد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید