بازدید دوره ای کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

مدیر استان سمنان از بازدید دوره ای کارگزاران شهرستان سرخه خبر داد،و نکات مسائل زیر به کارگزاران توزیع داده شد:

1- تذکر در خصوص عدم نگه داری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان

2- تذکر در خصوص ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام در یافت کود های یارانه ای در سیستم هوشمند

3- نظارت بر قیمت فروش کود های یارانه ای در همه ی کارگزاری ها 

4- توضیح در خصوص چگونگی پر کردن فرم شماره 1 و 2 پایش کارگزاران و تاکید بر ضروری بودن آنها

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید