تشست با رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

، حمید هزار جریبی  مدیر شرکت  ازحضور دکتر مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان به اتفاق معاون بهبود تولیدات گیاهی در دفتر مدیریت این شرکت خبرداد  دراین  نشست در خصوص مسائل مربوط به تامین و تدارک کود شیمیایی از مبادی های کشور و نحوه ی ارسال کود فله به کارگزاری ها و توزیع بین کشاورزان استان بحث و تبادل نظر شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید