ورود 200 تن کود فله اوره از بندر امام به انبار استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

روز پنجشنبه هفتم فروردین ماه 1399، مقدار 200 تن کود فله اوره از مبدأ بندر امام به انبار سازمانی شرکت خدما حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی وصول گردید. این کود پس از کیسه گیری، توزین و سردوزی از طریق کارگزاران در دسترس کشاورزان در سراسر استان قرار می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید